Wat is de werkwijze?

De werkwijze verschilt per kind/jongere. Het kind en ik bepalen samen wat er tijdens de sessies gedaan wordt: spelletjes, knutselen, tekenen of schilderen, een boek lezen en ga zo maar door, afhankelijk van de wensen en interesses van het kind. Samen muziek maken behoort nadrukkelijk tot de mogelijke activiteiten. Uiteraard pas ik de activiteiten met pubers en jongeren aan hun interesses en wensen aan.

Na aanmelding (telefonisch of via de website) voer ik eerst een intakegesprek met liefst beide ouders. De ouders vullen samen de vragenlijst in die hoort bij de intake. Aan de hand van de ingevulde vragenlijst gaan we in gesprek. De hulpvraag wordt zo concreet mogelijk geformuleerd. Hierna volgt een intakegesprek met het kind in de vorm van een spel. Het is ook mogelijk dat een kind aanwezig is bij het eerste intakegesprek, met name als het om jongeren gaat. Vanaf 16 jaar hoeven ouders wettelijk niet aanwezig te zijn bij het intakegesprek.

Ik probeer de hulpvraag van het kind/de jongere zo helder mogelijk te krijgen. Mocht die hulpvraag verschillen van die van de ouders, dan staat de hulpvraag van het kind/de jongere centraal. Indien nodig kan er een gesprek plaatsvinden met de klassendocent of de huisarts. Dit gaat altijd in overleg met de ouders.

Tijdens het spelen ontstaan er gesprekken, worden mogelijke oplossingen aangeboord en vaardigheden aangeleerd.

In gesprek met de ouders kunnen opvoedkundige vragen besproken worden. Ogenschijnlijk kleine veranderingen in het gezin kunnen een verrassend groot effect hebben op het gedrag van het kind/de jongere: een andere plek aan de eettafel kan al wonderen verrichten!