Klacht- en tuchtregeling


Als therapeut ben ik aangesloten bij de Vereniging van Integraal Thjerapeuten (VIT) met als registratienummer 633.20.A, https://vit-therapeuten.nl

Mijn praktijk is met de naam Elleke Bijsterveld geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars, Vektis, met als persoonlijke AGB-code 90-042918 en de praktijk AGB-code 90-051686.

Bij de Kamer van Koophandel is de praktijk onder de naam Elleke Bijsterveld geregistreerd met KvK nummer: 34359921.

Niet tevreden?

Mocht u ontevreden zijn en we komen er niet samen uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKGGZ). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschillencommissie van de SCAG. Op de website van mijn beroepsvereniging de VIT leest u wat u kunt doen, https://vit-therapeuten.nl/clienten/niet-tevreden/

Ik ben ook ingeschreven in het Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), met licentienummer 409133RR. Deze koepel verzorgt het tuchtrecht via de organisatie TCZ (www.tcz.nu)