Klacht- en tuchtregeling

Niet tevreden?

VIT-therapeuten zijn gehouden aan de beroepscode van de VIT. Hierin staat wat u van uw therapeut mag verwachten. Bijvoorbeeld, dat de therapeut vertrouwelijk omgaat met uw gegevens en dat zij deze alleen met uw toestemming mag verstrekken aan derden.

Als u niet tevreden bent over uw therapeut

Het kan gebeuren dat u, om wat voor reden dan ook, een klacht hebt over uw therapeut, haar optreden of de sessies. Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede onder woorden te brengen? Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie dan voor aan uw therapeut. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem uit de wereld te helpen.

Als u er samen niet uitkomt

Voelt u zich niet in staat uw onvrede of uw klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe, of komt u er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een klachtenfunctionaris. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. Bel of mail gerust met het secretariaat van de VIT en zij zorgen ervoor dat een klachtenfunctionaris contact met u opneemt. Zie voor meer informatie hierover op de website van de VIT.

Vragen

Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van de VIT. Het secretariaat is bereikbaar op 075-6161508 van maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur.

Elleke Bijsterveld is aangesloten bij de door de overheid erkende geschilleninstantie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Dit is een professionele, niet commerciƫle geschilleninstantie.