Effect van de sessies

Het doel is om het kind/de jongere een positief zelfbeeld te laten ontwikkelen, zijn eigen mogelijkheden te leren kennen. Kortom, sterk genoeg zijn om weer op eigen kracht verder te kunnen.

Het is belangrijk dat we de aanleiding voor de aanmelding - de hulpvraag - zo helder mogelijk krijgen. Vanaf dat moment kunnen we werken aan oplossingen. Een kind/jongere weet vaak zelf wat het nodig heeft, het heeft de oplossingen al in zich. Ik begeleid het kind/de jongere en de ouders om deze aan de oppervlakte te krijgen. Als een kind positief naar zichzelf kan kijken, kan het de hele wereld aan. 

Ik vind het fijn om een kort lijntje te houden met ouders, zodat het echt teamwork is. 

Mocht de problematiek dusdanig zijn dat het kind/de jongere meer gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan verwijs ik door: naar een arts, een kinderpsycholoog of iemand anders.