Effect van de sessies

Het is de bedoeling het kind sterk te maken, een positief zelfbeeld te laten ontwikkelen, zijn eigen mogelijkheden te leren kennen.

Het is belangrijk dat we de aanleiding voor de aanmelding - de hulpvraag - zo helder mogelijk krijgen. Vanaf dat moment kunnen we werken aan oplossingen. Een kind weet vaak zelf wat het nodig heeft, het heeft de oplossingen al in zich. Ik begeleid het kind om deze aan de oppervlakte te krijgen. Als een kind positief naar zichzelf kan kijken, kan het de hele wereld aan.

Mocht de problematiek dusdanig zijn dat het kind meer gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan verwijs ik door: naar een arts, een kinderpsycholoog of iemand anders.